ALLERGENTESTER

Vi har enkle og sikre tester for allergener i produkt, overflate og skyllevann.  De aller fleste allergener dekkes med svært lave grenseverdier.

Ta kontakt med oss på tel 67581130 eller epost post@interfarm.no så hjelper vi deg å finne det produktet som er best for deg. 

MIKROBIOLOGI PÅ OVERFLATER I PRODUKSJONSMILJØ

Du kan selv teste antall mikroorganismer du har i produksjonsmiljøet på en veldig enkel måte.  Coli/E-coli, kimtall/TPC, enterobacteriaceae, mugg&gjær, salmonella. 

MIKROBIOLOGI I PRODUKTER

Med et rom for et lite laboratorium i bedriften kan du sjekke følgende med enkle og svært avanserte metoder: Coli/E-coli, kimtall/TPC, enterobacteriaceae, mugg&gjær, salmonella, listeria spp, Listeria mono, STEC, shigatoxin gener, cronobacter.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg. 

RENHOLDSTESTER

ATP er i vinden som aldri før. Sjekk om renholdet har vært godt nok på 20 sekunder.  Dette er en enkel og rimelig test som gjør det lett å sjekke om rehnoldet er gjort i henhold til rutinebeskrivelsen. Sjekk ut vårt state-of-the-art instrument hvor du slipper å validere alle testpunkter på forhånd, og alle punkter kan sammenlignes med hverandre i verdi.  Man kan også sammenligne ulike produksjonslinjer eller fabrikker. 

Vi har også proteintester som gir et semikvantitativt svar.