Vi har en lang rekke fysisk/kjemiske tester samt en enkel test for blågrønnalger til bruk på vann.  

Enkle, rimelige og portable instrumenter for test av klor, konduktivitet, pH, TDS, hardhet, saltinnhold, turbiditet, aluminium, nitrite og mange, mange flere.  

Ta kontakt med oss om du vil vite mer på telefon 67581130 eller epost post@interfarm.no .

 ChlorosensePhotometer