top of page
laboratory_medium.jpg

Tester for

næringsmiddelbedrifter

Vi selger tester for kvalitetskontroll av næringsmidler og miljø.  Hos oss finner du:

  • Allergentester

  • ATP tester

  • Fysiske/kjemiske tester for vann

Ta kontakt med oss på

Telefon: 6758 1130  eller post@interfarm.no

bottom of page