Tester for

næringsmiddelbedrifter

Vi selger tester for kvalitetskontroll av næringsmidler og miljø.  Hos oss finner du:

  • Allergentester

  • ATP tester

  • Bakterie-tester

  • Fysiske/kjemiske tester for vann

Ta kontakt med oss, så diskuterer vi hvordan vi kan hjelpe deg med bedre dokumentasjon.

Telefon: 6758 1130  eller post@interfarm.no

+47 67581130

©2020 by interfarm.no. Proudly created with Wix.com